Miljöarbete

Cranab är sedan 1999 certifierad i ISO 14001.

Cranab's Miljöpolicy

Cranab's produkter och processer skall vara miljöanpassade och uppfylla kundens krav på produktsäkerhet och kvalitet. Vi skall arbeta för att integrera miljöarbetet som en naturlig del i hela verksamheten.

RESURSSNÅLA METODER

Vi skall arbeta med resurssnåla metoder, använda förnyelsebara resurser och sträva mot återanvändning och återvinning så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Ständig förbättring

Vi skall ständigt utveckla samt förbättra vårt miljöarbete. Våra anställda skall få utbildning och information för att kunna ta ett aktivt ansvar för vår miljöpåverkan.

Påverka leverantörer

Vi skall påverka våra leverantörer till ansvarsfullt miljöarbete och beakta miljöhänsyn såväl vid löpande upphandling som inför varje investeringsbeslut.

Öppet redovisa

Vi skall öppet redovisa vår miljöpåverkan och kommunicera miljöfrågor med ägare, kunder, anställda och övriga intressenter.

Uppfylla miljölagstiftning

Vi skall uppfylla gällande miljölagstiftning och myndigheternas krav.

Förebygga olyckor

Vi skall förebygga incidenter och olyckor som negativt påverkar hälsa, miljö och material.

KONTAKT

Cranab AB
922 82 Vindeln
Tel: +46(0)933-135 00

Follow on Newsdesk Follow on Facebook Follow on YouTube
Cranab 1
Karlsgårdsvägen 56
922 32 Vindeln
Cranab 2
Allan Jonssons väg 4
922 31 Vindeln