Cranabs historia

ABS-service
 Cranab grundads 1963 av bröderna Allan och Rune Jonsson. Tillverkningen av kranar hade dock börjat tidigare då bröderna Jonsson hade börjat tillverka specialbyggda dikesskopor till ABS-grävmaskiner. Marknaden för ABS-maskinerna mattades mot slutet av 1950-talet i takt med att större grävmaskiner tog över. Rune menade att det gällde att satsa på något nytt och man gjorde bedömningen att skogsbruket stod inför en stor teknisk utveckling.
 
Detta inledde en hektisk tid i form av byggande och experimenterande med det som så småningom kom att bli en skogskran. 1959 kom Vindelnföretaget ABS-service att tillverka de första kranarna för skogsbruket. Dessa kranar var mycket enkla och bestod av ett cylindriskt rör (kranarmen) som lyftes upp av en hydraulcylinder. Längst ut på ”kranarmen” satt en vajer som fungerade som fångstlina för virket. Mellan 1959-1960 producerades det sju sådana kranar. De kommande åren vidareutvecklades kranen. Kranarmen blev vikbar samtidigt som kranen förseddes med grip, vilken dock saknade rotator till en början. Styrningen av gripen skedde då med hjälp av vajrar. Med hjälp från Vindelns Mekaniska Verkstad kunde dock Cranab ta fram de första simpla rotatorerna som kunde vridas 280 grader. Mellan 1961 och 1962 ökade tillverkningskapaciteten i snabb takt.
 
Cranab AB grundas
 1963 avslutades den småskaliga grävmaskinsservicen och man bestämde sig för att grunda ett kranföretag. Karl-Ragnar Åström köpte då Rune Jonssons aktier och Cranab AB bildades. Tack vare att Vindelns kommun gick i borgen kunde Cranab teckna en checkkredit på 50 000 kronor. Med hjälp av detta kapital kunde det nybildade företaget fortsätta att expandera och 1964 påbörjades bygget av en ny fabrik (Cranab 1). Året efter färdigställdes bygget och kommunalnämndens ordförande, Per Jacobson invigde den 625 kvadratmeter stora fabriken.
 
1964 utvecklades Cranabs första kran med vridmotor och fick namnet SK 600 (även kallad Stora Björn). Denna kran följdes sedan upp av en mindre modell, SK 400 (även kallad Lilla Björn). Dessa kranar kom att utgöra grunden för Cranabs kranprogram som utvidgades allt eftersom Cranab utvecklade nya kranmodeller i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet.
 
Cranab säljs
Som ett led i att stärka sina positioner på marknaden för krantillverkning köpte Jonsered upp Cranab 1974. Jonsered hade sedan tidigare en egen krantillverkning vilket medförde en uppdelning där Cranab fokuserade på off-road-kranar och Jonsered på on-road-kranar. När Electrolux 1978 köpte upp Husqvarna för att förstärka sin ställning över marknaden för hushållsapparater följde även Husqvarnas motorsågstillverkning med. Detta initierade att Electrolux förvärvade ett flertal motorsågstillverkare, bland dem Jonsered. Electrolux var dock inte intresserad av Jonsereds krantillverkning. Därför gjordes en överenskommelse mellan Electrolux och krantillverkaren HIAB FOCO, där HIAB 1978 köpte Jonsereds krantillverkning, bland annat Cranab.
 
Privata investerare och börsintroduktion
1982 friköptes Cranab av de lokala investerarna Nils Byström, Hans Eliasson och Karl-Ragnar Åström, vilka alla hade koppling till Cranab. De kommande åren utvecklades Cranab positivt och 1984 blev investmentbolaget Skrinet minoritetsägare. Ett år senare introduceras Cranab på börsen med ett pris på omkring 60 kr per aktie. Tack vare Cranabs goda lönsamhet under dessa år steg aktiekursen till en toppnotering på uppemot 130 kr. När Valmet Logging 1988 köpte upp Cranab erbjöds ägarna 110 kr per aktie.
 
Valmet-koncernen
 Finska Valmet Logging med huvudkontor i Umeå köpte 1988 upp hela Cranab. Cranab blev därmed del av Valmetkoncernen och därmed involverad i omstruktureringen inom finskt näringsliv som skedde under 1990-talet. 1994 blev Valmet Logging del av Sisu Corporation som i sin tur 1996 blev uppköpta av Partek Corporation. Partek blev uppköpta av den finska koncernen KONE 2002, och två år senare förvärvade Komatsu skogsmaskinstillverkningen av KONE och bildade Komatsu Forest.
 
Lokala ägare igen
 2005 köpte Hans Eliasson för andra gången tillbaka Cranab, denna gång tillsammans med Fredrik Jonsson, son till grundaren Allan Jonsson. 2007 slogs Slagkraft AB, maskintillverkare för gräs- och buskröjning som Fredrik Jonsson sedan tidigare varit delägare av, samman med Cranab. Under 2008 förvärvade Cranab 51 % av den småskaliga skogsmaskinstillverkaren Vimek AB. 2008 blev Cranab även kvalitetscertifierat med ISO 9001. Sommaren 2011 lanserades ett helt nytt program med skotarkranar.
 
Cranab utanför Sverige
 Cranab började exportera 1964, ett år efter grundandet. Den första exporten gick till Finland. Det var en hydraulisk skogskran med griplastare. 1967 utvidgades exportmarknaden utanför Norden till Jugoslavien och Frankrike. Under 1970-talet hade Cranab cirka 85 % av den finska marknaden. Sedan dess har Cranab fortsatt expandera och är idag en av världens största kran- och griptillverkare.

 

Tidslinje

1960 - Första "Vindelbjörnen" tillverkas
1963 - Cranab AB bildas
1964 - Cranab SK600, första kranen med vridmotor och rotator
1965 - Första fabriken, Cranab 1, byggs
1966 - Första lågbyggda gripen
1970 - Cranab SK5000, första OEM-leveransen till SMW 21
1972 - Andra fabriken, Cranab 2, invigs
1973 - Cranab kranar börja levereras med runtomsvängande rotatorer
1974 - Cranab AB köps upp av Jonsereds. Den första lastbilskranen produceras
1975 - Cranab börjar tillverka kranar och gripar till fällare-läggare maskiner
1977 - Motordrivna långkranar, 10-15m med patenterad slangdragning börjar tillverkas
1978 - Cranab AB köps upp av HIAB FOCO samt att första parallellbomkranen börjar produceras
1979 - Start för tillverkning av hjulburet fällaggregat med 15 m räckvidd
1980 - Gripsågar och hyggesplogar börjar produceras av Cranab
1982 - Cranab AB ägs till 100 % av lokala ägare
1983 - Combikranen lanseras
1988 - Valmet Logging köper Cranab AB
1991 - Cranab blir ensam producent av kranar inom Valmet-gruppen
1994 - Valmet Logging blir en del av Sisu Corporation
1996 - Sisu Corporation blir uppköpta av Partek Corporation
1997 - Produktion av tre nya lastbilskranar; 8 tm, 24 tm L-typ., 10,5 Z-typ.
1998 - Nytt off-road-program (skotare- och skördarekranar)
1999 - Cranab AB är miljöcertifierat med ISO 14001
2001 - Den nya CRF-serien tillämpas och ersätter det tidigare Off-Road-programmet
2002 - Partek Corporation blir uppköpta av KONE
2004 - Komatsu förvärvar Valmet Logging
2005 - Cranab AB köps upp av de lokala företagsledarna Fredrik Jonsson och Hans Eliasson
2007 - Slagkraft AB slås samman med Cranab AB
2008 - Cranab AB förvärvar 51% av Vimek AB samt att Cranab blir kvalitetscertifierat med ISO 9001
2011 - Nytt program för skotarkranar lanseras
2012 - FC16, största skotarkranen från Cranab lanseras
2013 - Cranab köper Vimek och Bracke Forest. Fassi och Z-forestab AB investerar i Cranab
2015 - Cranab lanserar lasbilskranen TZ12
2016 - Fassi blir majoritetsägare i Cranab
2017 - Fassi köper 100% av Cranab.

Historia


SK600 monterad på en BM350

Cranab 1 under 60-talet

SK5000 monterad på en LOKOMO 925

KONTAKT

Cranab AB
922 82 Vindeln
Tel: +46(0)933-135 00

Follow on Newsdesk Follow on Facebook Follow on YouTube
Cranab 1
Karlsgårdsvägen 56
922 32 Vindeln
Cranab 2
Allan Jonssons väg 4
922 31 Vindeln